| HOME | BLOOMCOOP | CONTACT |

 


 
   
   
   
 

 

 

 

 

   
 
 

Mediation: Vijfhuize bedrijfsadvies


Philip Vijfhuize
Wanneer u een conflict heeft met een persoon, een bedrijf, de overheid of bijvoorbeeld een werkgever / werknemer en het niet meer mogelijk is het conflict op te lossen door met elkaar te praten, dan hoeft u niet meteen een advocaat in te schakelen of te procederen bij de rechtbank. Mediation is vaak een veel betere manier om uw conflict samen op te lossen.

U overlegt dan met de andere partij onder begeleiding van een onafhankelijke derde persoon: een MfN registermediator. Ik ben ervoor opgeleid om u te helpen via gezamenlijk overleg tot een oplossing te komen. Ik ben zelf in mijn hoedanigheid als mediator volstrekt onpartijdig en geef geen oordeel. Wel help ik daar waar nodig als partijen dat vragen mijn kennis en vaardigheden ter beschikking te stellen.


Een MfN registermediator onderscheid zich door (permanente) opleiding, en het naleven van beroeps- en gedragregels.
MfN registermediators hebben bovendien een klacht- en tuchtrecht systeem waarbij zij verplicht zijn aangesloten. Dat geeft zekerheid. Mediation kan in bijna elk conflict worden toegepast. De voorwaarde daarbij is dat beide partijen vrijwillig meewerken aan mediation.

Mediation is mogelijk (en vaak sneller en goedkoper dan procederen):

  • Als er snel een oplossing moet komen. Hoe eerder het conflict de wereld uit is, hoe beter.
    Dan kunnen beide partijen weer verder.
  • Als beide partijen invloed willen hebben op de uiteindelijke uitkomst. Bij mediation kun je zelf onderhandelen over de uitkomst. In een juridische procedure bepaald de rechter de uitkomst. Mensen houden zich ook beter aan afspraken waar ze zelf aan hebben meegewerkt.
  • Als er niet alleen juridische zaken, maar ook andere zaken rondom het conflict moeten worden opgelost.
  • Als beide partijen ook na het conflict nog een goede relatie willen of moeten onderhouden.
  • Als beide partijen bereid zijn met elkaar te praten.
  • Als beide partijen wel van goede wil zijn, maar communicatieproblemen hebben. U praat niet meer met elkaar, maar wil eigenlijk wl graag het conflict oplossen. Of u praat nog wel, maar kunt het niet samen eens worden. Een mediator kan u dan helpen om alsnog tot afspraken te komen.
 
 
     

 

1 loket voor bloem ondernemers

Han Rijndorp
 


1 persoon, 1 telefoonnummer en 1 e-mail adres
voor alle vragen en uitdagingen onder 1 noemer gebundeld.
Van Accountancy tot Zakelijke Verzekeringen.

 

 
       
       
       
 
BloomBranche | Achterstraat 16 | 4797 AR Willemstad
www.bloombranche.florist | han@bloombranche.florist
info@bloombranche.florist | 06-53116689
   

       
       
    Hensenmedia Voorwaarden | Contact |