| HOME | BLOOMCOOP | CONTACT |

 


 
   
   
   
 

 

 

 

 

   
 
 

Arbeidsdeskundig onderzoek: ADXpert

Arbeidsdeskundig Onderzoek voor 895,-. Verplichting bij 10 maanden verzuim!

Als een werknemer langdurig ziek is, en/of langdurig uit dreigt te vallen, komt de vraagt of en hoe de verzuimende werknemer het werk kan hervatten. Een arbeidsdeskundig onderzoek levert op deze vraag een antwoord.

Als u het arbeidskundig onderzoek tijdig inzet, en gaat voor goede kwaliteit, vermijd u het risico dat u een loonsanctie opgelegd krijgt door het UWV.

Het onderzoek geeft o.a. antwoord op de vraag in hoeverre:

  • het eigen werk nog kan worden verricht eventueel met aanpassingen
  • of ander werk bij de eigen werkgever nog kan worden verricht, eventueel met aanpassingen.

Onder meer wordt onderzoek verricht naar:

  • de functiebelasting in het eigen werk in relatie tot de beperkingen van de werknemer
  • de functiebelasting van ander werk in relatie tot de beperkingen van de werknemer.

Daarnaast wordt aandacht besteed aan de specifieke probleemvelden:

  • Arbeidsinhoud
  • Arbeidsomstandigheden
  • Arbeidsvoorwaarden
  • Arbeidsverhoudingen.

Inzet van deze interventie waarborgt dat het re-integratieverslag ten aanzien van de arbeidskundige componenten voldoet aan de eisen van het UWV (in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter). Deze interventie kan ook als voorschakeltraject worden ingezet voor re-integratie naar een ander werkgever.

Resultaat
Het arbeidsdeskundig onderzoek zal worden weergegeven in een arbeidsdeskundige rapportage.

 
     

 

1 loket voor bloem ondernemers

Han Rijndorp
 


1 persoon, 1 telefoonnummer en 1 e-mail adres
voor alle vragen en uitdagingen onder 1 noemer gebundeld.
Van Accountancy tot Zakelijke Verzekeringen.

 

 
       
       
       
 
BloomBranche | Achterstraat 16 | 4797 AR Willemstad
www.bloombranche.florist | han@bloombranche.florist
info@bloombranche.florist | 06-53116689
   

       
       
    Hensenmedia Voorwaarden | Contact |